Göm menyn

732G92 Surveymetodik, 7.5 hp (Grundnivå)
/Survey Methods/

Kursen ges för första gången 2021.

2021 HT2

ExaminatorAnn-Charlotte Hallberg
KursadministratörAnna Grabska Eklund


Studierektorsområde: Statistik och maskininlärning (STAT).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas. För kurser som ges kommande termin kan uppgifter ännu saknas.


Sidansvarig: Grundutbildningen