Johan Alenlöv
Johan Alenlöv
Institutionen för datavetenskap
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING
johan.alenlov@liu.se
Hemsida:
Medlem i:
Maskininlärning (ML)
Statistik och maskininlärning (STIMA)

Sidansvarig: Webmaster