Göm menyn

732A66 Beslutsteori, 6.0 hp (Avancerad nivå)
/Decision Theory/
2021 HT1 — HT2

ExaminatorAnders Nordgaard
KursadministratörErika Larsson


Studierektorsområde: Statistik och maskininlärning (STAT).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas. För kurser som ges kommande termin kan uppgifter ännu saknas.


Sidansvarig: Grundutbildningen