Elin Strömberg
Elin Strömberg
Institutionen för datavetenskap
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING
elin.stromberg@liu.se
013-28 18 84
E 3G:489 (visa karta)
Hemsida: liu.se/medarbetare/elist40
Medlem i:
Ekonomi och verksamhetsnära stöd (EVS)
Verksamhetsstöd (VS)

Sidansvarig: Webmaster