Göm menyn

769A32 Intelligenta virtuella agenter och sociala robotar, 6.0 hp (Avancerad nivå)
/Intelligent Virtual Agents and Social Robots/

2024 Ht1 — Ht2

Kursledare och examinatorAnnika Silvervarg
KursadministratörAnna Grabska Eklund


Studierektorsområde: Interaktiva och kognitiva system (HCS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas. För kurser som ges kommande termin kan uppgifter ännu saknas.


Sidansvarig: Grundutbildningen