Annika Silvervarg
Annika Silvervarg
Institutionen för datavetenskap
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING
annika.silvervarg@liu.se
013-28 40 68
E 3F:478 (visa karta)
Hemsida: www.ida.liu.se/~annfl97/, liu.se/medarbetare/annfl97
Medlem i:
Cognition and Interaction Lab (COIN)
Människocentrerade system (HCS)
HCS Undervisningsgruppen för datavetenskap (HCSED)

Sidansvarig: Webmaster