Göm menyn

732A56 Webbprogrammering, 6.0 hp (Avancerad nivå)
/Web programming/

2024 VT1

ExaminatorSahand Sadjadee
KursadministratörErika Larsson


Studierektorsområde: Interaktiva och kognitiva system (HCS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas. För kurser som ges kommande termin kan uppgifter ännu saknas.


Sidansvarig: Grundutbildningen