Sahand Sadjadee
Sahand Sadjadee
Institutionen för datavetenskap
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING
sahand.sadjadee@liu.se
013-28 19 14
E 3F:452 (visa karta)
Hemsida:
Medlem i:
Interaktiva och kognitiva system (HCS)
Människor, datorer och arbete (MDA)

Sidansvarig: Webmaster