Sahand Sadjadee
Sahand Sadjadee
Institutionen för datavetenskap
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING
sahand.sadjadee@liu.se
013-28 19 14
Hemsida: liu.se/medarbetare/sahsa74
Medlem i:
Människocentrerade system (HCS)
HCS Undervisningsgruppen för datavetenskap (HCSED)
Människor, datorer och arbete (MDA)

Sidansvarig: Webmaster