Göm menyn

732A60 Akademiska studier på avancerad nivå, 3.0 hp (Avancerad nivå)
/Advanced Academic Studies/

2022 HT1 — HT

ExaminatorJosef Wilzén
KursadministratörErika Larsson


Studierektorsområde: Statistik och maskininlärning (STIMA).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas. För kurser som ges kommande termin kan uppgifter ännu saknas.


Sidansvarig: Grundutbildningen