Göm menyn

729G84 Människan i komplexa system, 9.0 hp (Grundnivå)
/Humans in Complex Systems/

2024 vecka 36 — 46

Kursledare och examinatorBjörn Johansson
KursadministratörAnna Grabska Eklund


Studierektorsområde: Interaktiva och kognitiva system (HCS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas. För kurser som ges kommande termin kan uppgifter ännu saknas.


Sidansvarig: Grundutbildningen