Göm menyn

729G84 Människan i komplexa system, 9.0 hp (Grundnivå)
/Humans in Complex Systems/

Kursen ges för första gången 2020.

2020 vecka 36 — 46Studierektorsområde: Interaktiva och kognitiva system (HCS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas. För kurser som ges kommande termin kan uppgifter ännu saknas.


Sidansvarig: Grundutbildningen