Björn Johansson
Björn Johansson
Institutionen för datavetenskap
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING
bjorn.j.johansson@liu.se
013-28 13 60
E 3F:458 (visa karta)
Hemsida: www.ida.liu.se/~bjojo19/
Medlem i:
Cognition and Interaction Lab (COIN)
Interaktiva och kognitiva system (HCS)

Sidansvarig: Webmaster