Göm menyn

Kurser ordnade efter kurskod

Listan omfattar kurser som ges Vt 2020 till och med Vt 2021. För mer information om en kurs, klicka på kurskoden.

725G64Programutvecklingsmetodik, 12 hp (Grundnivå)
725G66Programmering i C# och .NET Framework, 4 hp (Grundnivå)
725G90Objektorienterad programmering i Java, 7.5 hp (Grundnivå)
725G92Problemlösning och programmering, 7.5 hp (Grundnivå)
725G97Datastrukturer och algoritmer, 7.5 hp (Grundnivå)
726G77Programmering i C++, 6 hp (Grundnivå)
729A10Introduktion till kognitionsvetenskap, 6 hp (Avancerad nivå)
729A27Natural Language Processing, 6 hp (Avancerad nivå)
729A63Simulatorer och simulatoranvändning, 6 hp (Avancerad nivå)
729A80Masteruppsats, 30 hp (Avancerad nivå)
729A85Objektorienterad programmering och Java, 6 hp (Avancerad nivå)
729A88Avancerad interaktionsdesign, 6 hp (Avancerad nivå)
729A94Kognitionsvetenskaplig metod, 6 hp (Avancerad nivå)
729A98Risk- och olycksanalys, 6 hp (Avancerad nivå)
729A99Användbarhetstestning, 6 hp (Avancerad nivå)
729G12Distribuerad och situerad kognition, 6 hp (Grundnivå)
729G17Språkteknologi, 6 hp (Grundnivå)
729G19Tillämpad kognitionsvetenskap, 12 hp (Grundnivå)
729G22Interaktionsdesign, 6 hp (Grundnivå)
729G26Interaktionsprogrammering, 6 hp (Grundnivå)
729G28Webbprogrammering och databaser, 6 hp (Grundnivå)
729G36Tillämpad kognitionsvetenskap, 12 hp (Grundnivå)
729G38Kandidatuppsats i kognitionsvetenskap, 18 hp (Grundnivå)
729G39Kognitionsvetenskaplig introduktionskurs, 9 hp (Grundnivå)
729G40Kandidatuppsats i kognitionsvetenskap, 18 hp (Grundnivå)
729G41Avslutningskurs för kognitionsvetenskap på grundnivå, 6 hp (Grundnivå)
729G46Informationsteknologi och programmering, 12 hp (Grundnivå)
729G49Språk och datorer, 9 hp (Grundnivå)
729G78Artificiell intelligens, 9 hp (Grundnivå)
729G81Tillämpad kognitionsvetenskap, 15 hp (Grundnivå)
729G83Kognitiv teknologi och artificiell intelligens, 9 hp (Grundnivå)
729G84Människan i komplexa system, 9 hp (Grundnivå)
729G85Interaktionsdesign och användarupplevelse, 9 hp (Grundnivå)
729G86Språkteknologi, 6 hp (Grundnivå)
729G87Interaktionsprogrammering, 6 hp (Grundnivå)
732A51Bioinformatik, 6 hp (Avancerad nivå)
732A54Analys av Big data, 6 hp (Avancerad nivå)
732A57Databasteknik, 6 hp (Avancerad nivå)
732A60Akademiska studier på avancerad nivå, 3 hp (Avancerad nivå)
732A62Tidsserieanalys, 6 hp (Avancerad nivå)
732A63Sannolikhetsteori, 6 hp (Avancerad nivå)
732A64Masteruppsats i statistik, 30 hp (Avancerad nivå)
732A66Beslutsteori, 6 hp (Avancerad nivå)
732A68Introduction to Machine Learning, 9 hp (Avancerad nivå)
732A72Datorintensiva statistiska metoder, 6 hp (Avancerad nivå)
732A73Bayesian Learning, 6 hp (Avancerad nivå)
732A74Introduktion till Python, 3 hp (Avancerad nivå)
732A75Avancerad Data Mining, 6 hp (Avancerad nivå)
732A76Forskningsprojekt, 6 hp (Avancerad nivå)
732A80Tidsserier och sekvensinlärning, 6 hp (Avancerad nivå)
732A90Datorintensiva statistiska metoder, 6 hp (Avancerad nivå)
732A91Bayesianska metoder, 6 hp (Avancerad nivå)
732A92Text Mining, 6 hp (Avancerad nivå)
732A93Statistical Methods, 6 hp (Avancerad nivå)
732A94Avancerad programmering i R, 6 hp (Avancerad nivå)
732A96Advanced Machine Learning, 6 hp (Avancerad nivå)
732A97Multivariata statistiska metoder, 6 hp (Avancerad nivå)
732A98Visualisering, 6 hp (Avancerad nivå)
732A99Maskininlärning, 9 hp (Grundnivå)
732G01Grundläggande statistik, grundkurs, 7.5 hp (Grundnivå)
732G04Surveymetodik, 7.5 hp (Grundnivå)
732G05Regressions- och tidsserieanalys, 7.5 hp (Grundnivå)
732G08Multivariata metoder, 7.5 hp (Grundnivå)
732G12Data-Mining, 7.5 hp (Grundnivå)
732G16Databaser: design och programmering, 7.5 hp (Grundnivå)
732G17Grundläggande SAS-programmering, 7.5 hp (Grundnivå)
732G20Statistisk teori I, 7.5 hp (Grundnivå)
732G32Kandidatuppsats i Statistik, fördjupningskurs, 15 hp (Grundnivå)
732G33Programmering i R, 7.5 hp (Grundnivå)
732G34Statistiska metoder för komplexa data, 7.5 hp (Grundnivå)
732G38Surveymetodik med teori, 7.5 hp (Grundnivå)
732G39Projektarbete i statistik, 7.5 hp (Grundnivå)
732G41Regressions- och tidsserieanalys, 7.5 hp (Grundnivå)
732G42Grundläggande tidsserieanalys, 7.5 hp (Grundnivå)
732G43Bayesiansk statistik, 7.5 hp (Grundnivå)
732G45Grundläggande statistik och dataanalys, 30 hp (Grundnivå)
732G46Regressions- och variansanalys, 15 hp (Grundnivå)
732G50Grundläggande statistik, 7.5 hp (Grundnivå)
732G70Statistik A, 7 hp (Grundnivå)
732G71Statistik B, 8 hp (Grundnivå)
732G81Statistik, 11 hp (Grundnivå)
732G83Programmering i R, 7.5 hp (Grundnivå)
732G91Kandidatuppsats i Statistik, fördjupningskurs, 15 hp (Grundnivå)
769A01Kognitionsvetenskapligt projektarbete I, 12 hp (Avancerad nivå)
769A02Kognitionsvetenskapligt projektarbete II, 12 hp (Avancerad nivå)
769A03Representationer som tänkande, 6 hp (Avancerad nivå)
769A04Interaktionsdesign, studiokurs, 6 hp (Avancerad nivå)
769A05Tjänstedesign, studiokurs, 12 hp (Avancerad nivå)
769A06Designforskningsmetoder, 6 hp (Avancerad nivå)
769A08Kroppsbaserad, situerad och distribuerad kognition, 6 hp (Avancerad nivå)
769A09Human Factors, 6 hp (Avancerad nivå)
91MAXXMatematik: Programmering med matematisk och ämnesdidaktisk specialisering, 0 hp (Grundnivå)
92MAXXMatematik: Programmering med matematisk och ämnesdidaktisk specialisering, 0 hp (Grundnivå)
961G14Grundläggande programmering med matematikdidaktisk inriktning för lärare i åk 7-9, 7.5 hp (Grundnivå)
961G24Introduktion till programmering i text-baserad miljö,  hp (G)
ETE318Grunderna i AI, 2 hp (Grundnivå)
NDAB02Statistik; teori och tillämpning i biologi, 6 hp (Grundnivå)
TDAB01Sannolikhetslära och statistik, 6 hp (Grundnivå)
TDDA69Data- och programstrukturer, 6 hp (Grundnivå)
TDDB44Kompilatorkonstruktion, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDB68Processprogrammering och operativsystem, 6 hp (Grundnivå)
TDDC17Artificiell intelligens, 6 hp (Grundnivå)
TDDC73Interaktionsprogrammering, 6 hp (Grundnivå)
TDDC75Diskreta strukturer, 8 hp (Grundnivå)
TDDC76Programmering och datastrukturer, 8 hp (Grundnivå)
TDDC77Objektorienterad programmering, 8 hp (Grundnivå)
TDDC78Programmering av parallelldatorer - metoder och verktyg, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDC88Programutvecklingsmetodik, 12 hp (Avancerad nivå)
TDDC90Software Security, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDC91Datastrukturer och algoritmer, 6 hp (Grundnivå)
TDDC93Programutvecklingsmetodik, teori, 4 hp (Grundnivå)
TDDD04Programvarutestning, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDD07Realtidssystem, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDD08Logikprogrammering, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDD11Programmering, grundkurs, 8 hp (Grundnivå)
TDDD12Databasteknik, 6 hp (Grundnivå)
TDDD14Formella språk och automatateori, 6 hp (Grundnivå)
TDDD17Informationssäkerhet, fk, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDD20Konstruktion och analys av algoritmer, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDD23Design och programmering av datorspel, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDD25Distribuerade system, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDD27Avancerad webbprogrammering, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDD37Databasteknik, 6 hp (Grundnivå)
TDDD38Avancerad programmering i C++, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDD39Perspektiv på informationsteknologi, 8 hp (Grundnivå)
TDDD41Data Mining - Clustering and Association Analysis, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDD43Datamodeller och databaser, avancerad kurs, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDD44Problemlösning och programmering, 6 hp (Grundnivå)
TDDD48Automatisk planering, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDD49Programmering i C# och .NET Framework, 4 hp (Grundnivå)
TDDD50Grön IT, 4 hp (Grundnivå)
TDDD51Tjänstedesign och tjänsteinnovation, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDD53Avancerad interaktionsdesign, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDD55Kompilatorer och interpretatorer, 4 hp (Grundnivå)
TDDD56Multicore- och GPU-Programmering, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDD57Fysisk interaktion och spelprogrammering, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDD60Interaktiva system, 4 hp (Grundnivå)
TDDD66Mobila nätverk, 6 hp (Grundnivå)
TDDD69Programutvecklingsmetodik - företagsprojekt, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDD70Ingenjörsprofessionalism, del 1, 1 hp (Grundnivå)
TDDD72Logik, 6 hp (Grundnivå)
TDDD74Databaser för bioinformatik, 6 hp (Grundnivå)
TDDD75Effektdriven utveckling och humancentrerad design av interaktiva system, 6 hp (Grundnivå)
TDDD76Programutvecklingsprojekt i ett helhetsperspektiv, 8 hp (Grundnivå)
TDDD78Objektorienterad programmering och Java, 6 hp (Grundnivå)
TDDD79Ingenjörsprofessionalism, del 2, 1 hp (Grundnivå)
TDDD80Projekt: Mobila och sociala applikationer, 11 hp (Grundnivå)
TDDD81Databasteknik för kandidatprojekt, 6 hp (Grundnivå)
TDDD82Projekttermin inklusive kandidatprojekt: Säkra, mobila system, 30 hp (Grundnivå)
TDDD83Kandidatprojekt datateknik, 18 hp (Grundnivå)
TDDD84Ingenjörsprofessionalism, del 3, 1 hp (Grundnivå)
TDDD85Formella språk och automatateori, 6 hp (Grundnivå)
TDDD86Datastrukturer, algoritmer och programmeringsparadigm, 11 hp (Grundnivå)
TDDD87Programmering och problemlösning, 6 hp (Grundnivå)
TDDD88Logik, 5 hp (Grundnivå)
TDDD89Vetenskaplig metod, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDD90Interaktiva produkter, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDD91Ingenjörsprofessionalism, del 5, 1 hp (Grundnivå)
TDDD92Artificiell intelligens - projekt, 5 hp (Grundnivå)
TDDD94Ingenjörsprofessionalism, del 4, 1 hp (Grundnivå)
TDDD95Algoritmisk problemlösning, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDD96Kandidatprojekt i programvaruutveckling, 15 hp (Grundnivå)
TDDD97Webbprogrammering, 6 hp (Grundnivå)
TDDD98Ingenjörsprofessionalism, del 6, 1 hp (Grundnivå)
TDDD99Ingenjörsprofessionalism, delar 1 till 6,  hp (G1)
TDDE01Maskininlärning, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDE02Mjukvarutekniskt entreprenörskap, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDE03Designstudio II, 12 hp (Avancerad nivå)
TDDE04Introduktion till programmering och datalogiskt tänkande, 6 hp (Grundnivå)
TDDE05AI-robotik, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDE06Storskalig mjukvaruutveckling - strukturer och processer, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDE07Bayesianska metoder, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDE09Språkteknologi, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDE10Objektorienterad programmering i Java, 6 hp (Grundnivå)
TDDE11Objektorienterad programmering i Java, 4 hp (Grundnivå)
TDDE13Multiagentsystem, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDE14Storskalig mjukvaruutveckling - bidrag och evolution, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDE15Avancerad maskininlärning, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDE16Text Mining, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDE18Programmera C++, 6 hp (Grundnivå)
TDDE19Avancerad projektkurs: AI och maskininlärning, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDE20Avancerad projektkurs: Spel-, app- och webbutveckling, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDE21Avancerad projektkurs: Säkra distribuerade och inbyggda system, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDE22Datastrukturer och algoritmer, 6 hp (Grundnivå)
TDDE23Funktionell och imperativ programmering, del 1, 6 hp (Grundnivå)
TDDE24Funktionell och imperativ programmering, del 2, 5 hp (Grundnivå)
TDDE25Perspektiv på data- och mjukvaruteknik, 6 hp (Grundnivå)
TDDE28Samtida perspektiv på värdeskapande, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDE29Codesign, verktyg och angreppssätt, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDE30Objektorienterad programmering och Java, 7 hp (Grundnivå)
TDDE31Big Data Analytics, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDE32Datavetenskaplig professionalism, 6 hp (Grundnivå)
TDDE33Användardriven produktutveckling, 6 hp (Grundnivå)
TDDE34Mjukvaruverifiering, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDE35Storskaliga distribuerade system och nätverk, 11 hp (Grundnivå)
TDDE36Användarupplevelse och interaktionsdesign, 12 hp (Grundnivå)
TDDE37Studio 2, 12 hp (Avancerad nivå)
TDDE38Representationer som tänkande, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDE40Transformation för design, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDE41Programvaruarkitekturer, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDE42Webbproduktion med dynamisk layout, 6 hp (Grundnivå)
TDDE43Design och utveckling av interaktiva system, 12 hp (Grundnivå)
TDDE44Programmering, grundkurs, 8 hp (Grundnivå)
TDDE45Avancerad programvarudesign, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDE46Programvarukvalitet, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDE47Processprogrammering och operativsystem, 8 hp (Grundnivå)
TDDE48Mobila nätverk, 4 hp (Grundnivå)
TDDE51Metoder och verktyg för stora distribuerade projekt, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDI02Programmeringsprojekt, 6 hp (Grundnivå)
TDDI03Datorarkitektur, 4 hp (Grundnivå)
TDDI07Distribuerad inbyggd programvara och nätverk, 4 hp (Grundnivå)
TDDI08Konstruktion av inbyggda system, 4 hp (Grundnivå)
TDDI11Programmering av inbyggda system, 6 hp (Grundnivå)
TDDI16Datastrukturer och algoritmer, 6 hp (Grundnivå)
TDDI17Programmeringsprojekt, 8 hp (Grundnivå)
TDDI22Objektorienterad problemlösning, 8 hp (Grundnivå)
TDDI41Grundläggande systemadministration, 8 hp (Grundnivå)
TDDI82Objektorienterad problemlösning, 10 hp (Grundnivå)
TDDI83Ingenjörsprofessionalism, 2 hp (Grundnivå)
TDIU08Problemlösning och programmering, 6 hp (Grundnivå)
TDIU11Operativsystem, 6 hp (Grundnivå)
TDIU14Introduktion till examensarbete, 4 hp (Grundnivå)
TDIU16Process- och operativsystemprogrammering, 4 hp (Grundnivå)
TDIU20Objektorienterad programmering, 4 hp (Grundnivå)
TDP001Handhavande av datormiljö, 4 hp (Grundnivå)
TDP002Imperativ programmering, 6 hp (Grundnivå)
TDP003Projekt: Egna datormiljön, 6 hp (Grundnivå)
TDP004Objektorienterad programmering, 8 hp (Grundnivå)
TDP005Projekt: Objektorienterat system, 6 hp (Grundnivå)
TDP007Konstruktion av datorspråk, 6 hp (Grundnivå)
TDP013Webbprogrammering och interaktivitet, 6 hp (Grundnivå)
TDP015Grunder i matematik och logik, 6 hp (Grundnivå)
TDP017Företagsprojekt, 10 hp (Grundnivå)
TDP019Projekt: Datorspråk, 10 hp (Grundnivå)
TDP022Interaktiva system, 6 hp (Grundnivå)
TDP024Enterprise Systems, 6 hp (Grundnivå)
TDP026Vetenskaplig metod inom programmering, 6 hp (Grundnivå)
TDP028Projekt: Entreprenöriell programmering, 10 hp (Grundnivå)
TDP029Projekt: Agil systemutveckling, 8 hp (Grundnivå)
TDP030Språkteknologi, 6 hp (Grundnivå)
TDP031Grundläggande systemadministration, 8 hp (Grundnivå)
TDTS04Datornät och distribuerade system, 8 hp (Grundnivå)
TDTS06Datornät, 6 hp (Grundnivå)
TDTS07Systemkonstruktion och metodik, 6 hp (Avancerad nivå)
TDTS08Datorarkitektur, 6 hp (Avancerad nivå)
TDTS10Datorarkitektur, 6 hp (Grundnivå)
TDTS11Datornät och internetprotokoll, 6 hp (Grundnivå)
TDTS21Avancerade nätverk, 6 hp (Avancerad nivå)
TQPR10Examensarbete, 16 hp (G2)

Sidansvarig: Grundutbildningen