Göm menyn

Kurser för Teknisk fakultet ordnade efter kursnamn

Listan omfattar kurser som ges Ht 2021 till och med Ht 2022. För mer information om en kurs, klicka på kurskoden.

ETE335AI för naturligt språk, 3 hp (Grundnivå)
TDDE05AI-robotik, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDD95Algoritmisk problemlösning, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDE33Användardriven produktutveckling, 6 hp (Grundnivå)
TDDE36Användarupplevelse och interaktionsdesign, 12 hp (Grundnivå)
TDDD92Artificiell intelligens - projekt, 5 hp (Grundnivå)
TDDC17Artificiell intelligens, 6 hp (Grundnivå)
TDDD48Automatisk planering, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDD53Avancerad interaktionsdesign, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDE15Avancerad maskininlärning, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDD38Avancerad programmering i C++, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDE45Avancerad programvarudesign, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDE19Avancerad projektkurs: AI och maskininlärning, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDE20Avancerad projektkurs: Spel-, app- och webbutveckling, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDE21Avancerad projektkurs: Säkra distribuerade och inbyggda system, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDD27Avancerad webbprogrammering, 6 hp (Avancerad nivå)
TDTS21Avancerade nätverk, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDE31Big Data Analytics, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDE29Codesign, verktyg och angreppssätt, 6 hp (Avancerad nivå)
ETE352Cybersäkerhet - grunder och medvetenhet, 3 hp (Grundnivå)
TDDD41Data Mining - Clustering and Association Analysis, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDE55Data- och programstrukturer, 6 hp (Grundnivå)
TDDE49Databaser och informationssäkerhet för bioinformatik, 6 hp (Grundnivå)
TDDD81Databasteknik för kandidatprojekt, 6 hp (Grundnivå)
TDDD12Databasteknik, 6 hp (Grundnivå)
TDDD37Databasteknik, 6 hp (Grundnivå)
TDDD43Datamodeller och databaser, avancerad kurs, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDC91Datastrukturer och algoritmer, 6 hp (Grundnivå)
TDDE22Datastrukturer och algoritmer, 6 hp (Grundnivå)
TDDI16Datastrukturer och algoritmer, 6 hp (Grundnivå)
TDDD86Datastrukturer, algoritmer och programmeringsparadigm, 11 hp (Grundnivå)
TDDE32Datavetenskaplig professionalism, 6 hp (Grundnivå)
TDDI03Datorarkitektur, 4 hp (Grundnivå)
TDTS08Datorarkitektur, 6 hp (Avancerad nivå)
TDTS10Datorarkitektur, 6 hp (Grundnivå)
TDTS04Datornät och distribuerade system, 8 hp (Grundnivå)
TDTS11Datornät och internetprotokoll, 6 hp (Grundnivå)
TDTS06Datornät, 6 hp (Grundnivå)
TDDD23Design och programmering av datorspel, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDE43Design och utveckling av interaktiva system, 12 hp (Grundnivå)
TDDE03Designstudio II, 12 hp (Avancerad nivå)
TDDC75Diskreta strukturer, 8 hp (Grundnivå)
TDDI07Distribuerad inbyggd programvara och nätverk, 4 hp (Grundnivå)
TDDD25Distribuerade system, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDD75Effektdriven utveckling och humancentrerad design av interaktiva system, 6 hp (Grundnivå)
TDP024Enterprise Systems, 6 hp (Grundnivå)
TQPR10Examensarbete, 16 hp (G2)
TDDD14Formella språk och automatateori, 6 hp (Grundnivå)
TDDD85Formella språk och automatateori, 6 hp (Grundnivå)
TDDE23Funktionell och imperativ programmering, del 1, 6 hp (Grundnivå)
TDDE24Funktionell och imperativ programmering, del 2, 5 hp (Grundnivå)
TDDD57Fysisk interaktion och spelprogrammering, 6 hp (Avancerad nivå)
TDP017Företagsprojekt, 10 hp (Grundnivå)
TDP015Grunder i matematik och logik, 6 hp (Grundnivå)
TDDE56Grunderna i AI och maskininlärning, 6 hp (Grundnivå)
ETE318Grunderna i AI, 2 hp (Grundnivå)
TDDI41Grundläggande systemadministration, 8 hp (Grundnivå)
TDP031Grundläggande systemadministration, 8 hp (Grundnivå)
TDDD50Grön IT, 4 hp (Grundnivå)
TDP001Handhavande av datormiljö, 4 hp (Grundnivå)
TDP002Imperativ programmering, 6 hp (Grundnivå)
TDDD17Informationssäkerhet, fk, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDD70Ingenjörsprofessionalism, del 1, 1 hp (Grundnivå)
TDDD79Ingenjörsprofessionalism, del 2, 1 hp (Grundnivå)
TDDD84Ingenjörsprofessionalism, del 3, 1 hp (Grundnivå)
TDDD94Ingenjörsprofessionalism, del 4, 1 hp (Grundnivå)
TDDD91Ingenjörsprofessionalism, del 5, 1 hp (Grundnivå)
TDDD98Ingenjörsprofessionalism, del 6, 1 hp (Grundnivå)
TDDD99Ingenjörsprofessionalism, delar 1 till 6,  hp (G1)
TDDI83Ingenjörsprofessionalism, 2 hp (Grundnivå)
TDDC73Interaktionsprogrammering, 6 hp (Grundnivå)
TDDD90Interaktiva produkter, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDD60Interaktiva system, 4 hp (Grundnivå)
TDP022Interaktiva system, 6 hp (Grundnivå)
TDIU14Introduktion till examensarbete, 4 hp (Grundnivå)
TDDE04Introduktion till programmering och datalogiskt tänkande, 6 hp (Grundnivå)
TDDD83Kandidatprojekt datateknik, 18 hp (Grundnivå)
TDDD96Kandidatprojekt i programvaruutveckling, 15 hp (Grundnivå)
TDDD55Kompilatorer och interpretatorer, 4 hp (Grundnivå)
TDDB44Kompilatorkonstruktion, 6 hp (Avancerad nivå)
TDP007Konstruktion av datorspråk, 6 hp (Grundnivå)
TDDI08Konstruktion av inbyggda system, 4 hp (Grundnivå)
TDDD20Konstruktion och analys av algoritmer, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDD72Logik, 6 hp (Grundnivå)
TDDD88Logik, 5 hp (Grundnivå)
TDDD08Logikprogrammering, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDE01Maskininlärning, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDE51Metoder och verktyg för stora distribuerade projekt, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDE02Mjukvarutekniskt entreprenörskap, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDE34Mjukvaruverifiering, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDD66Mobila nätverk, 6 hp (Grundnivå)
TDDE48Mobila nätverk, 4 hp (Grundnivå)
TDDE13Multiagentsystem, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDD56Multicore- och GPU-Programmering, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDI82Objektorienterad problemlösning, 10 hp (Grundnivå)
725G90Objektorienterad programmering i Java, 7.5 hp (Grundnivå)
TDDE10Objektorienterad programmering i Java, 6 hp (Grundnivå)
TDDE11Objektorienterad programmering i Java, 4 hp (Grundnivå)
TDDD78Objektorienterad programmering och Java, 6 hp (Grundnivå)
TDDE30Objektorienterad programmering och Java, 7 hp (Grundnivå)
TDDC77Objektorienterad programmering, 8 hp (Grundnivå)
TDIU20Objektorienterad programmering, 4 hp (Grundnivå)
TDP004Objektorienterad programmering, 8 hp (Grundnivå)
TDIU11Operativsystem, 6 hp (Grundnivå)
TDDE25Perspektiv på data- och mjukvaruteknik, 6 hp (Grundnivå)
TDDD39Perspektiv på informationsteknologi, 8 hp (Grundnivå)
TDDD44Problemlösning och programmering, 6 hp (Grundnivå)
TDIU08Problemlösning och programmering, 6 hp (Grundnivå)
TDIU16Process- och operativsystemprogrammering, 4 hp (Grundnivå)
TDDB68Processprogrammering och operativsystem, 6 hp (Grundnivå)
TDDE47Processprogrammering och operativsystem, 8 hp (Grundnivå)
TDDE18Programmera C++, 6 hp (Grundnivå)
TDDI11Programmering av inbyggda system, 6 hp (Grundnivå)
TDDC78Programmering av parallelldatorer - metoder och verktyg, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDD49Programmering i C# och .NET Framework, 4 hp (Grundnivå)
TDDC76Programmering och datastrukturer, 8 hp (Grundnivå)
TDDD87Programmering och problemlösning, 6 hp (Grundnivå)
TDDE54Programmering och problemlösning, 6 hp (Grundnivå)
TDDD11Programmering, grundkurs, 8 hp (Grundnivå)
TDDE44Programmering, grundkurs, 8 hp (Grundnivå)
TDDE52Programmeringsprojekt med öppen källkod, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDI02Programmeringsprojekt, 6 hp (Grundnivå)
TDDI17Programmeringsprojekt, 8 hp (Grundnivå)
TDDD69Programutvecklingsmetodik - företagsprojekt, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDC93Programutvecklingsmetodik, teori, 4 hp (Grundnivå)
TDDC88Programutvecklingsmetodik, 12 hp (Avancerad nivå)
TDDD76Programutvecklingsprojekt i ett helhetsperspektiv, 8 hp (Grundnivå)
TDDE41Programvaruarkitekturer, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDE46Programvarukvalitet, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDD04Programvarutestning, 6 hp (Avancerad nivå)
TDP032Projekt: Agil systemutveckling, 10 hp (Grundnivå)
TDP019Projekt: Datorspråk, 10 hp (Grundnivå)
TDP003Projekt: Egna datormiljön, 6 hp (Grundnivå)
TDP028Projekt: Entreprenöriell programmering, 10 hp (Grundnivå)
TDDD80Projekt: Mobila och sociala applikationer, 11 hp (Grundnivå)
TDP005Projekt: Objektorienterat system, 6 hp (Grundnivå)
TDDD07Realtidssystem, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDE38Representationer som tänkande, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDE28Samtida perspektiv på värdeskapande, 6 hp (Avancerad nivå)
TDAB01Sannolikhetslära och statistik, 6 hp (Grundnivå)
TDDC90Software Security, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDE09Språkteknologi, 6 hp (Avancerad nivå)
TDP030Språkteknologi, 6 hp (Grundnivå)
NDAB02Statistik; teori och tillämpning i biologi, 6 hp (Grundnivå)
TDDE14Storskalig mjukvaruutveckling - bidrag och evolution, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDE06Storskalig mjukvaruutveckling - strukturer och processer, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDE35Storskaliga distribuerade system och nätverk, 11 hp (Grundnivå)
TDDE37Studio 2, 12 hp (Avancerad nivå)
TDTS07Systemkonstruktion och metodik, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDE53Säkra system: Projekttermin inklusive kandidatprojekt, 26 hp (Grundnivå)
TDDE16Text Mining, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDD51Tjänstedesign och tjänsteinnovation, 6 hp (Avancerad nivå)
769A05Tjänstedesign, studiokurs, 12 hp (Avancerad nivå)
TDDE40Transformation för design, 6 hp (Avancerad nivå)
TDP026Vetenskaplig metod inom programmering, 6 hp (Grundnivå)
TDDD89Vetenskaplig metod, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDE42Webbproduktion med dynamisk layout, 6 hp (Grundnivå)
TDP013Webbprogrammering och interaktivitet, 6 hp (Grundnivå)
TDDD97Webbprogrammering, 6 hp (Grundnivå)

Sidansvarig: Grundutbildningen