Göm menyn

Kurser för Utbildningsvetenskap ordnade efter kurskod

Listan omfattar kurser som ges Ht 2022 till och med Ht 2023. För mer information om en kurs, klicka på kurskoden.

91MAXXMatematik: Programmering med matematisk och ämnesdidaktisk specialisering, 0 hp (Grundnivå)
92MAXXMatematik: Programmering med matematisk och ämnesdidaktisk specialisering, 0 hp (Grundnivå)
961G14Grundläggande programmering med matematikdidaktisk inriktning för lärare i åk 7-9, 7.5 hp (Grundnivå)
961G24Introduktion till programmering i textbaserad miljö, 5 hp (Grundnivå)

Sidansvarig: Grundutbildningen