Göm menyn

Kurser för Filosofisk fakultet ordnade efter kursnamn

Listan omfattar kurser som ges Ht 2022 till och med Ht 2023. För mer information om en kurs, klicka på kurskoden.

732A96Advanced Machine Learning, 6 hp (Avancerad nivå)
732A60Akademiska studier på avancerad nivå, 3 hp (Avancerad nivå)
732A54Analys av Big data, 6 hp (Avancerad nivå)
753A01Analys av sport, 6 hp (Avancerad nivå)
729G78Artificiell intelligens, 9 hp (Grundnivå)
732A75Avancerad Data Mining, 6 hp (Avancerad nivå)
769A18Avancerad interaktionsdesign, 6 hp (Avancerad nivå)
769A24Avancerad interaktionsdesign, 6 hp (A)
726G82Avancerad programmering i C++, 6 hp (Grundnivå)
732A94Avancerad programmering i R, 6 hp (Avancerad nivå)
729G41Avslutningskurs för kognitionsvetenskap på grundnivå, 6 hp (Grundnivå)
732G43Bayesiansk statistik, 7.5 hp (Grundnivå)
732A73Bayesianska metoder, 6 hp (Avancerad nivå)
732A91Bayesianska metoder, 6 hp (Avancerad nivå)
732A66Beslutsteori, 6 hp (Avancerad nivå)
732A51Bioinformatik, 6 hp (Avancerad nivå)
732G12Data Mining, 7.5 hp (Grundnivå)
732G12Data-Mining, 7.5 hp (Grundnivå)
732G16Databaser: design och programmering, 7.5 hp (Grundnivå)
732A57Databasteknik, 6 hp (Avancerad nivå)
725G97Datastrukturer och algoritmer, 7.5 hp (Grundnivå)
732A72Datorintensiva statistiska metoder, 6 hp (Avancerad nivå)
732A90Datorintensiva statistiska metoder, 6 hp (Avancerad nivå)
732A78Deep Learning, 3 hp (Avancerad nivå)
769A06Designforskningsmetoder, 6 hp (Avancerad nivå)
729G12Distribuerad och situerad kognition, 6 hp (Grundnivå)
732A76Forskningsprojekt, 6 hp (Avancerad nivå)
732G17Grundläggande SAS-programmering, 7.5 hp (Grundnivå)
732G45Grundläggande statistik och dataanalys, 30 hp (Grundnivå)
732G01Grundläggande statistik, grundkurs, 7.5 hp (Grundnivå)
732G50Grundläggande statistik, 7.5 hp (Grundnivå)
732G70Grundläggande statistik, 7 hp (Grundnivå)
732G42Grundläggande tidsserieanalys, 7.5 hp (Grundnivå)
769A19Human Factors, 6 hp (Avancerad nivå)
729G46Informationsteknologi och programmering, 12 hp (Grundnivå)
769A32Intelligenta virtuella agenter och sociala robotar, 6 hp (Avancerad nivå)
729G85Interaktionsdesign och användarupplevelse, 9 hp (Grundnivå)
769A04Interaktionsdesign, studiokurs, 6 hp (Avancerad nivå)
769A34Interaktionsdesign, studiokurs, 6 hp (Avancerad nivå)
729G87Interaktionsprogrammering, 6 hp (Grundnivå)
732A68Introduction to Machine Learning, 9 hp (Avancerad nivå)
729A10Introduktion till kognitionsvetenskap, 6 hp (Avancerad nivå)
732A70Introduktion till Python, 3 hp (Avancerad nivå)
732G48Introduktion till statistik och dataanalys, 20 hp (Grundnivå)
729G40Kandidatuppsats i kognitionsvetenskap, 18 hp (Grundnivå)
732G47Kandidatuppsats i Statistik, 15 hp (Grundnivå)
729G39Kognitionsvetenskaplig introduktionskurs, 9 hp (Grundnivå)
769A21Kognitionsvetenskaplig metod, 6 hp (Avancerad nivå)
769A02Kognitionsvetenskapligt projektarbete II, 12 hp (Avancerad nivå)
769A36Kognitionsvetenskapligt projektarbete II, 12 hp (Avancerad nivå)
729G15Kognitiv modellering, 6 hp (Grundnivå)
729G83Kognitiv teknologi och artificiell intelligens, 9 hp (Grundnivå)
769A08Kroppsbaserad, situerad och distribuerad kognition, 6 hp (Avancerad nivå)
732A99Maskininlärning, 9 hp (Avancerad nivå)
732A64Masteruppsats i statistik, 30 hp (Avancerad nivå)
729A80Masteruppsats, 30 hp (Avancerad nivå)
732G08Multivariata metoder, 7.5 hp (Grundnivå)
732A97Multivariata statistiska metoder, 6 hp (Avancerad nivå)
729G84Människan i komplexa system, 9 hp (Grundnivå)
729A27Natural Language Processing, 6 hp (Avancerad nivå)
729G90Objektorienterad programmering, 6 hp (Grundnivå)
725G92Problemlösning och programmering, 7.5 hp (Grundnivå)
725G66Programmering i C# och .NET Framework, 4 hp (Grundnivå)
726G77Programmering i C++, 6 hp (Grundnivå)
732G33Programmering i R, 7.5 hp (Grundnivå)
732G83Programmering i R, 7.5 hp (Grundnivå)
725G64Programutvecklingsmetodik, 12 hp (Grundnivå)
726A88Programvarutestning, 6 hp (Avancerad nivå)
732G39Projektarbete i statistik, 7.5 hp (Grundnivå)
732G71Regressions- och tidsserieanalys, 8 hp (Grundnivå)
732G93Regressions- och tidsserieanalys, 7.5 hp (Grundnivå)
732G46Regressions- och variansanalys, 15 hp (Grundnivå)
769A22Risk- och olycksanalys, 6 hp (Avancerad nivå)
732A63Sannolikhetsteori, 6 hp (Avancerad nivå)
729A63Simulatorer och simulatoranvändning, 6 hp (Avancerad nivå)
769A31Simulatorer och simulatoranvändning, 6 hp (Avancerad nivå)
729G49Språk och datorer, 9 hp (Grundnivå)
729G17Språkteknologi, 6 hp (Grundnivå)
729G86Språkteknologi, 6 hp (Grundnivå)
732A93Statistical Methods, 6 hp (Avancerad nivå)
732G71Statistik B, 8 hp (Grundnivå)
732G81Statistik, 11 hp (Grundnivå)
732G20Statistisk teori, 7.5 hp (Grundnivå)
732G34Statistiska metoder för komplexa data, 7.5 hp (Grundnivå)
732A93Statistiska metoder, 6 hp (Avancerad nivå)
732G38Surveymetodik med teori, 7.5 hp (Grundnivå)
732G92Surveymetodik, 7.5 hp (Grundnivå)
732A81Text Mining, 6 hp (Avancerad nivå)
732A92Text Mining, 6 hp (Avancerad nivå)
732A80Tidsserier och sekvensinlärning, 6 hp (Avancerad nivå)
729G81Tillämpad kognitionsvetenskap, 15 hp (Grundnivå)
769A25Tjänstedesign, studiokurs, 12 hp (Avancerad nivå)
769A23Tänkande med representationer, 6 hp (Avancerad nivå)
732A98Visualisering, 6 hp (Avancerad nivå)
729G28Webbprogrammering och databaser, 6 hp (Grundnivå)
732A56Webbprogrammering, 6 hp (Avancerad nivå)

Sidansvarig: Grundutbildningen