Göm menyn

Kurser för Filosofisk fakultet ordnade efter kursnamn

Listan omfattar kurser som ges Vt 2021 till och med Vt 2022. För mer information om en kurs, klicka på kurskoden.

732A96Advanced Machine Learning, 6 hp (Avancerad nivå)
732A60Akademiska studier på avancerad nivå, 3 hp (Avancerad nivå)
732A54Analys av Big data, 6 hp (Avancerad nivå)
753A01Analys av sport, 6 hp (Avancerad nivå)
729A99Användbarhetstestning, 6 hp (Avancerad nivå)
729G43Artificiell intelligens, 12 hp (Grundnivå)
729G78Artificiell intelligens, 9 hp (Grundnivå)
732A75Avancerad Data Mining, 6 hp (Avancerad nivå)
729A88Avancerad interaktionsdesign, 6 hp (Avancerad nivå)
732A94Avancerad programmering i R, 6 hp (Avancerad nivå)
729G41Avslutningskurs för kognitionsvetenskap på grundnivå, 6 hp (Grundnivå)
732A73Bayesian Learning, 6 hp (Avancerad nivå)
732G43Bayesiansk statistik, 7.5 hp (Grundnivå)
732A91Bayesianska metoder, 6 hp (Avancerad nivå)
732A66Beslutsteori, 6 hp (Avancerad nivå)
732A51Bioinformatik, 6 hp (Avancerad nivå)
732G12Data-Mining, 7.5 hp (Grundnivå)
732G16Databaser: design och programmering, 7.5 hp (Grundnivå)
732A57Databasteknik, 6 hp (Avancerad nivå)
725G97Datastrukturer och algoritmer, 7.5 hp (Grundnivå)
732A72Datorintensiva statistiska metoder, 6 hp (Avancerad nivå)
732A90Datorintensiva statistiska metoder, 6 hp (Avancerad nivå)
732A78Deep Learning, 3 hp (Avancerad nivå)
769A06Designforskningsmetoder, 6 hp (Avancerad nivå)
729G12Distribuerad och situerad kognition, 6 hp (Grundnivå)
732A76Forskningsprojekt, 6 hp (Avancerad nivå)
732G17Grundläggande SAS-programmering, 7.5 hp (Grundnivå)
732G45Grundläggande statistik och dataanalys, 30 hp (Grundnivå)
732G01Grundläggande statistik, grundkurs, 7.5 hp (Grundnivå)
732G50Grundläggande statistik, 7.5 hp (Grundnivå)
732G42Grundläggande tidsserieanalys, 7.5 hp (Grundnivå)
769A09Human Factors, 6 hp (Avancerad nivå)
729G46Informationsteknologi och programmering, 12 hp (Grundnivå)
769A12Intelligenta virtuella agenter och sociala robotar, 6 hp (Avancerad nivå)
729G85Interaktionsdesign och användarupplevelse, 9 hp (Grundnivå)
769A04Interaktionsdesign, studiokurs, 6 hp (Avancerad nivå)
729G22Interaktionsdesign, 6 hp (Grundnivå)
729G26Interaktionsprogrammering, 6 hp (Grundnivå)
729G87Interaktionsprogrammering, 6 hp (Grundnivå)
732A68Introduction to Machine Learning, 9 hp (Avancerad nivå)
729A10Introduktion till kognitionsvetenskap, 6 hp (Avancerad nivå)
732A74Introduktion till Python, 3 hp (Avancerad nivå)
729G38Kandidatuppsats i kognitionsvetenskap, 18 hp (Grundnivå)
729G40Kandidatuppsats i kognitionsvetenskap, 18 hp (Grundnivå)
732G32Kandidatuppsats i Statistik, fördjupningskurs, 15 hp (Grundnivå)
732G91Kandidatuppsats i Statistik, fördjupningskurs, 15 hp (Grundnivå)
729G39Kognitionsvetenskaplig introduktionskurs, 9 hp (Grundnivå)
729A94Kognitionsvetenskaplig metod, 6 hp (Avancerad nivå)
769A01Kognitionsvetenskapligt projektarbete I, 12 hp (Avancerad nivå)
769A02Kognitionsvetenskapligt projektarbete II, 12 hp (Avancerad nivå)
729G15Kognitiv modellering, 6 hp (Grundnivå)
729G83Kognitiv teknologi och artificiell intelligens, 9 hp (Grundnivå)
769A08Kroppsbaserad, situerad och distribuerad kognition, 6 hp (Avancerad nivå)
732A99Maskininlärning, 9 hp (Grundnivå)
732A64Masteruppsats i statistik, 30 hp (Avancerad nivå)
729A80Masteruppsats, 30 hp (Avancerad nivå)
732G08Multivariata metoder, 7.5 hp (Grundnivå)
732A97Multivariata statistiska metoder, 6 hp (Avancerad nivå)
729G84Människan i komplexa system, 9 hp (Grundnivå)
729A27Natural Language Processing, 6 hp (Avancerad nivå)
729A85Objektorienterad programmering och Java, 6 hp (Avancerad nivå)
725G92Problemlösning och programmering, 7.5 hp (Grundnivå)
725G66Programmering i C# och .NET Framework, 4 hp (Grundnivå)
726G77Programmering i C++, 6 hp (Grundnivå)
732G33Programmering i R, 7.5 hp (Grundnivå)
732G83Programmering i R, 7.5 hp (Grundnivå)
725G64Programutvecklingsmetodik, 12 hp (Grundnivå)
732G39Projektarbete i statistik, 7.5 hp (Grundnivå)
729G76Projekthantering inom människa-teknikinteraktion, 6 hp (Grundnivå)
732G05Regressions- och tidsserieanalys, 7.5 hp (Grundnivå)
732G41Regressions- och tidsserieanalys, 7.5 hp (Grundnivå)
732G46Regressions- och variansanalys, 15 hp (Grundnivå)
769A03Representationer som tänkande, 6 hp (Avancerad nivå)
729A98Risk- och olycksanalys, 6 hp (Avancerad nivå)
732A63Sannolikhetsteori, 6 hp (Avancerad nivå)
729A63Simulatorer och simulatoranvändning, 6 hp (Avancerad nivå)
729G49Språk och datorer, 9 hp (Grundnivå)
729G17Språkteknologi, 6 hp (Grundnivå)
729G86Språkteknologi, 6 hp (Grundnivå)
732A93Statistical Methods, 6 hp (Avancerad nivå)
732G70Statistik A, 7 hp (Grundnivå)
732G71Statistik B, 8 hp (Grundnivå)
732G81Statistik, 11 hp (Grundnivå)
732G20Statistisk teori I, 7.5 hp (Grundnivå)
732G34Statistiska metoder för komplexa data, 7.5 hp (Grundnivå)
732G38Surveymetodik med teori, 7.5 hp (Grundnivå)
732G92Surveymetodik, 7.5 hp (Grundnivå)
732A92Text Mining, 6 hp (Avancerad nivå)
732A80Tidsserier och sekvensinlärning, 6 hp (Avancerad nivå)
729G19Tillämpad kognitionsvetenskap, 12 hp (Grundnivå)
729G36Tillämpad kognitionsvetenskap, 12 hp (Grundnivå)
729G81Tillämpad kognitionsvetenskap, 15 hp (Grundnivå)
732A98Visualisering, 6 hp (Avancerad nivå)
729G28Webbprogrammering och databaser, 6 hp (Grundnivå)

Sidansvarig: Grundutbildningen