Göm menyn

729G81 Tillämpad kognitionsvetenskap, 15.0 hp (Grundnivå)
/Applied Cognitive Science/

2023 VT1 — VT2

Kursledare och examinatorArne Jönsson
KursadministratörVeronica Gunnarsson

2022 VT1 — VT2

Kursledare och examinatorArne Jönsson
KursadministratörVeronica Gunnarsson


Studierektorsområde: Interaktiva och kognitiva system (HCS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas. För kurser som ges kommande termin kan uppgifter ännu saknas.


Sidansvarig: Grundutbildningen