Göm menyn

729G81 Tillämpad kognitionsvetenskap, 15.0 hp (Grundnivå)
/Applied Cognitive Science/

Kursen ges för första gången 2020.

2020 VT1 — VT2

Kursledare och examinatorArne Jönsson
KursadministratörSanna Karlsson


Studierektorsområde: Interaktiva och kognitiva system (HCS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas. För kurser som ges kommande termin kan uppgifter ännu saknas.


Sidansvarig: Grundutbildningen