Göm menyn

729G81 Tillämpad kognitionsvetenskap, 15.0 hp (Grundnivå)
/Applied Cognitive Science/

2024 VT1 — VT2

KursledareSam Thellman
ExaminatorArne Jönsson
KursadministratörAnna Grabska Eklund


Studierektorsområde: Interaktiva och kognitiva system (HCS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas. För kurser som ges kommande termin kan uppgifter ännu saknas.


Sidansvarig: Grundutbildningen