Sam Thellman
Sam Thellman
Institutionen för datavetenskap
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING
sam.thellman@liu.se
013-28 24 10
E 3F:470 (visa karta)
Hemsida: www.ida.liu.se/~samth78/, liu.se/medarbetare/samth78
Medlem i:
Cognition and Interaction Lab (COIN)
Människocentrerade system (HCS)

Sidansvarig: Webmaster