Arne Jönsson
Arne Jönsson
Institutionen för datavetenskap
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING
arne.jonsson@liu.se
013-28 17 17
Hemsida: www.ida.liu.se/~arnjo82/, liu.se/medarbetare/arnjo82
Medlem i:
Människocentrerade system (HCS)
Kunskapsmodellering och kognitiva system (KMACS)
Databehandling av naturligt språk (NLPLAB)

Sidansvarig: Webmaster