Göm menyn

729G85 Interaktionsdesign och användarupplevelse, 9.0 hp (Grundnivå)
/Interaction Design and User Experience/

2023 vecka 36 — 46

Kursledare och examinatorMattias Arvola
KursadministratörAnna Grabska Eklund

2022 vecka 36 — 46

KursledareMattias Arvola, William Hagman, Ludwig Halvorsen
KursadministratörAnna Grabska Eklund


Studierektorsområde: Interaktiva och kognitiva system (HCS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas. För kurser som ges kommande termin kan uppgifter ännu saknas.


Sidansvarig: Grundutbildningen