Göm menyn

Kurser för Filosofisk fakultet ordnade efter kurskod

Listan omfattar kurser som ges Ht 2021 till och med Ht 2022. För mer information om en kurs, klicka på kurskoden.

725G64Programutvecklingsmetodik, 12 hp (Grundnivå)
725G66Programmering i C# och .NET Framework, 4 hp (Grundnivå)
725G92Problemlösning och programmering, 7.5 hp (Grundnivå)
725G97Datastrukturer och algoritmer, 7.5 hp (Grundnivå)
726G77Programmering i C++, 6 hp (Grundnivå)
729A10Introduktion till kognitionsvetenskap, 6 hp (Avancerad nivå)
729A27Natural Language Processing, 6 hp (Avancerad nivå)
729A63Simulatorer och simulatoranvändning, 6 hp (Avancerad nivå)
729A78Kognitiva aspekter på lärande samt design av lärteknologi, 7.5 hp (Avancerad nivå)
729A80Masteruppsats, 30 hp (Avancerad nivå)
729A85Objektorienterad programmering och Java, 6 hp (Avancerad nivå)
729A88Avancerad interaktionsdesign, 6 hp (Avancerad nivå)
729A94Kognitionsvetenskaplig metod, 6 hp (Avancerad nivå)
729A98Risk- och olycksanalys, 6 hp (Avancerad nivå)
729A99Användbarhetstestning, 6 hp (Avancerad nivå)
729G12Distribuerad och situerad kognition, 6 hp (Grundnivå)
729G15Kognitiv modellering, 6 hp (Grundnivå)
729G17Språkteknologi, 6 hp (Grundnivå)
729G22Interaktionsdesign, 6 hp (Grundnivå)
729G28Webbprogrammering och databaser, 6 hp (Grundnivå)
729G36Tillämpad kognitionsvetenskap, 12 hp (Grundnivå)
729G38Kandidatuppsats i kognitionsvetenskap, 18 hp (Grundnivå)
729G39Kognitionsvetenskaplig introduktionskurs, 9 hp (Grundnivå)
729G40Kandidatuppsats i kognitionsvetenskap, 18 hp (Grundnivå)
729G41Avslutningskurs för kognitionsvetenskap på grundnivå, 6 hp (Grundnivå)
729G46Informationsteknologi och programmering, 12 hp (Grundnivå)
729G49Språk och datorer, 9 hp (Grundnivå)
729G78Artificiell intelligens, 9 hp (Grundnivå)
729G81Tillämpad kognitionsvetenskap, 15 hp (Grundnivå)
729G83Kognitiv teknologi och artificiell intelligens, 9 hp (Grundnivå)
729G84Människan i komplexa system, 9 hp (Grundnivå)
729G85Interaktionsdesign och användarupplevelse, 9 hp (Grundnivå)
729G86Språkteknologi, 6 hp (Grundnivå)
729G87Interaktionsprogrammering, 6 hp (Grundnivå)
732A51Bioinformatik, 6 hp (Avancerad nivå)
732A54Analys av Big data, 6 hp (Avancerad nivå)
732A56Webbprogrammering, 6 hp (Avancerad nivå)
732A57Databasteknik, 6 hp (Avancerad nivå)
732A60Akademiska studier på avancerad nivå, 3 hp (Avancerad nivå)
732A63Sannolikhetsteori, 6 hp (Avancerad nivå)
732A64Masteruppsats i statistik, 30 hp (Avancerad nivå)
732A66Beslutsteori, 6 hp (Avancerad nivå)
732A68Introduction to Machine Learning, 9 hp (Avancerad nivå)
732A72Datorintensiva statistiska metoder, 6 hp (Avancerad nivå)
732A73Bayesian Learning, 6 hp (Avancerad nivå)
732A75Avancerad Data Mining, 6 hp (Avancerad nivå)
732A76Forskningsprojekt, 6 hp (Avancerad nivå)
732A78Deep Learning, 3 hp (Avancerad nivå)
732A80Tidsserier och sekvensinlärning, 6 hp (Avancerad nivå)
732A90Datorintensiva statistiska metoder, 6 hp (Avancerad nivå)
732A91Bayesianska metoder, 6 hp (Avancerad nivå)
732A92Text Mining, 6 hp (Avancerad nivå)
732A93Statistical Methods, 6 hp (Avancerad nivå)
732A94Avancerad programmering i R, 6 hp (Avancerad nivå)
732A96Advanced Machine Learning, 6 hp (Avancerad nivå)
732A97Multivariata statistiska metoder, 6 hp (Avancerad nivå)
732A98Visualisering, 6 hp (Avancerad nivå)
732A99Maskininlärning, 9 hp (Avancerad nivå)
732G01Grundläggande statistik, grundkurs, 7.5 hp (Grundnivå)
732G08Multivariata metoder, 7.5 hp (Grundnivå)
732G12Data-Mining, 7.5 hp (Grundnivå)
732G16Databaser: design och programmering, 7.5 hp (Grundnivå)
732G17Grundläggande SAS-programmering, 7.5 hp (Grundnivå)
732G20Statistisk teori I, 7.5 hp (Grundnivå)
732G33Programmering i R, 7.5 hp (Grundnivå)
732G34Statistiska metoder för komplexa data, 7.5 hp (Grundnivå)
732G38Surveymetodik med teori, 7.5 hp (Grundnivå)
732G39Projektarbete i statistik, 7.5 hp (Grundnivå)
732G43Bayesiansk statistik, 7.5 hp (Grundnivå)
732G45Grundläggande statistik och dataanalys, 30 hp (Grundnivå)
732G46Regressions- och variansanalys, 15 hp (Grundnivå)
732G50Grundläggande statistik, 7.5 hp (Grundnivå)
732G70Statistik A, 7 hp (Grundnivå)
732G71Statistik B, 8 hp (Grundnivå)
732G81Statistik, 11 hp (Grundnivå)
732G83Programmering i R, 7.5 hp (Grundnivå)
732G92Surveymetodik, 7.5 hp (Grundnivå)
732G93Regressions- och tidsserieanalys, 7.5 hp (Grundnivå)
753A01Analys av sport, 6 hp (Avancerad nivå)
769A01Kognitionsvetenskapligt projektarbete I, 12 hp (Avancerad nivå)
769A02Kognitionsvetenskapligt projektarbete II, 12 hp (Avancerad nivå)
769A03Representationer som tänkande, 6 hp (Avancerad nivå)
769A04Interaktionsdesign, studiokurs, 6 hp (Avancerad nivå)
769A06Designforskningsmetoder, 6 hp (Avancerad nivå)
769A08Kroppsbaserad, situerad och distribuerad kognition, 6 hp (Avancerad nivå)
769A09Human Factors, 6 hp (Avancerad nivå)
769A12Intelligenta virtuella agenter och sociala robotar, 6 hp (Avancerad nivå)
769A18Avancerad interaktionsdesign, 6 hp (Avancerad nivå)
769A19Human Factors, 6 hp (Avancerad nivå)
769A21Kognitionsvetenskaplig metod, 6 hp (Avancerad nivå)

Sidansvarig: Grundutbildningen