Göm menyn

Kurser för Filosofisk fakultet ordnade efter kurskod

Listan omfattar kurser som ges Ht 2017 till och med Ht 2018. För mer information om en kurs, klicka på kurskoden.

725G64Programutvecklingsmetodik, 12 hp (Grundnivå)
725G66Programmering i C# och .NET Framework, 4 hp (Grundnivå)
725G83Problemlösning och programmering, 6 hp (Grundnivå)
725G92Problemlösning och programmering, 7.5 hp (Grundnivå)
725G97Datastrukturer och algoritmer, 7.5 hp (Grundnivå)
726G77Programmering i C++, 6 hp (G2)
729A10Introduktion till kognitionsvetenskap, 6 hp (Avancerad nivå)
729A27Natural Language Processing, 6 hp (Avancerad nivå)
729A46Kognitionsvetenskapligt projektarbete, 16 hp (Avancerad nivå)
729A63Simulatorer och simulatoranvändning, 6 hp (Avancerad nivå)
729A64Profilfördjupning, 10 hp (Avancerad nivå)
729A67Kognitionsvetenskaplig metodfördjupning, 6 hp (Avancerad nivå)
729A69Aktuell kognitionsvetenskaplig forskning 1, 5 hp (Avancerad nivå)
729A70Aktuell kognitionsvetenskaplig forskning 2, 5 hp (Avancerad nivå)
729A71Beteende i komplexa system, 6 hp (Avancerad nivå)
729A78Kognitiva aspekter på lärande samt design av lärteknologi, 7.5 hp (Avancerad nivå)
729A80Masteruppsats, 30 hp (Avancerad nivå)
729A85Objektorienterad programmering och Java, 6 hp (Avancerad nivå)
729A88Avancerad interaktionsdesign, 6 hp (Avancerad nivå)
729A94Kognitionsvetenskaplig metod, 6 hp (Avancerad nivå)
729A98Risk- och olycksanalys, 6 hp (Avancerad nivå)
729A99Användbarhetstestning, 6 hp (Avancerad nivå)
729G01Kognitionsvetenskaplig introduktionskurs, 6 hp (Grundnivå)
729G09Språkvetenskaplig databehandling, 6 hp (Grundnivå)
729G12Distribuerad och situerad kognition, 6 hp (Grundnivå)
729G15Kognitiv modellering, 6 hp (Grundnivå)
729G17Språkteknologi, 6 hp (Grundnivå)
729G19Tillämpad kognitionsvetenskap, 12 hp (Grundnivå)
729G21Sammansatta kognitiva system, 6 hp (G2)
729G22Interaktionsdesign, 6 hp (Grundnivå)
729G26Interaktionsprogrammering, 6 hp (Grundnivå)
729G28Webbprogrammering och databaser, 6 hp (Grundnivå)
729G40Kandidatuppsats i kognitionsvetenskap, 18 hp (Grundnivå)
729G41Avslutningskurs för kognitionsvetenskap på grundnivå, 6 hp (Grundnivå)
729G43Artificiell intelligens, 12 hp (G2)
729G44Gränssnittsdesign, 6 hp (Grundnivå)
729G74IT och programmering, grundkurs, 6 hp (Grundnivå)
729G75Programmering och algoritmiskt tänkande, 6 hp (Grundnivå)
729G76Projekthantering inom människa-teknikinteraktion, 6 hp (Grundnivå)
732A51Bioinformatik, 6 hp (A)
732A54Analys av big data,  hp (A)
732A57Databasteknik,  hp (G2)
732A60Advanced Academic Studies,  hp (A)
732A62Tidsserieanalys, 6 hp (A)
732A63Sannolikhetsteori, 6 hp (A)
732A64Masteruppsats, 30 hp (A)
732A66Beslutsteori, 6 hp (A)
732A74Introduktion till Python, 3 hp (A)
732A75Advanced Data Mining, 6 hp (A)
732A76Research Project, 6 hp (A)
732A90Datorintensiva statistiska metoder, 6 hp (A)
732A91Bayesianska metoder, 6 hp (A)
732A92Text Mining, 6 hp (A)
732A93Statistiska metoder, 6 hp (A)
732A94Avancerad programmering i R, 6 hp (A)
732A95Introduktion till Maskininlärning, 9 hp (A)
732A96Avancerad maskininlärning, 6 hp (A)
732A97Multivariata statistiska metoder, 6 hp (A)
732A98Visualisering, 6 hp (A)
732A99Maskininlärning, 9 hp (A)
732G01Grundläggande statistik, grundkurs, 7.5 hp (G)
732G04Surveymetodik, 7.5 hp (G)
732G05Regressions- och tidsserieanalys, 7.5 hp (G)
732G08Multivariata metoder, 7.5 hp (G)
732G12Data-Mining, 7.5 hp (G)
732G16Databaser: design och programmering, 7.5 hp (G2)
732G17Grundläggande SAS-programmering, 7.5 hp (G)
732G20Statistisk teori I, 7.5 hp (G)
732G21Sambandsmodeller, 15 hp (G)
732G30Grunder i statistisk metodik, 15 hp (G)
732G31Visuell dataanalys, 6 hp (G)
732G32Kandidatuppsats i Statistik, fördjupningskurs, 15 hp (G)
732G33Programmering i R, 7.5 hp (G)
732G34Statistisk analys av komplexa data, 7.5 hp (G)
732G38Surveymetodik med teori, 7.5 hp (G)
732G39Projektarbete i statistik, 7.5 hp (G)
732G40Grundläggande statistik, 7.5 hp (G)
732G41Regressions- och tidsserieanalys, 7.5 hp (G)
732G43Bayesiansk statistik, 7.5 hp (G)
732G44Officiell statistik och dataetik,  hp (G)
732G45Grundläggande statistik och dataanalys, 30 hp (G)
732G70Statistik A, 7 hp (G)
732G71Statistik B, 8 hp (G)
732G81Statistik, 11 hp (G)
768A01Interaktionsdesign: studio, 12 hp (Avancerad nivå)
768A03Designforskningsmetod, 6 hp (Avancerad nivå)
768A04Tjänstedesign, studio, 12 hp (Avancerad nivå)
768A05Tjänstedesign och innovation, 6 hp (Avancerad nivå)
768A07Uppsats, 30 hp (Avancerad nivå)
769A01Kognitionsvetenskapligt projektarbete I, 12 hp (Avancerad nivå)
769A02Kognitionsvetenskapligt projektarbete II, 12 hp (Avancerad nivå)
769A03Representationer som tänkande, 6 hp (Avancerad nivå)
TDDD99Ingenjörsprofessionalism, delar 1 till 6,  hp (G1)

Sidansvarig: Grundutbildningen