Göm menyn

729G87 Interaktionsprogrammering, 6.0 hp (Grundnivå)
/Interaction Programming/

Kursen ges för första gången 2020.

2020 vecka 47 — 2021 vecka 02

Kursledare och examinatorJody Foo
KursadministratörSanna Karlsson


Studierektorsområde: Interaktiva och kognitiva system (HCS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas. För kurser som ges kommande termin kan uppgifter ännu saknas.


Sidansvarig: Grundutbildningen