Göm menyn

729G87 Interaktionsprogrammering, 6.0 hp (Grundnivå)
/Interaction Programming/

2024 vecka 47 — 2025 vecka 02

Kursledare och examinatorJohan Falkenjack
KursadministratörAnna Grabska Eklund


Studierektorsområde: Interaktiva och kognitiva system (HCS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas. För kurser som ges kommande termin kan uppgifter ännu saknas.


Sidansvarig: Grundutbildningen