Göm menyn

729G83 Kognitiv teknologi och artificiell intelligens, 9.0 hp (Grundnivå)
/Cognitive Technology and Artificial Intelligence/

Kursen ges för första gången 2020.

2020 vecka 36 — 46

Kursledare och examinatorRita Kovordanyi


Studierektorsområde: Interaktiva och kognitiva system (HCS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas. För kurser som ges kommande termin kan uppgifter ännu saknas.


Sidansvarig: Grundutbildningen