Rita Kovordanyi
Rita Kovordanyi
Institutionen för datavetenskap
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING
rita.kovordanyi@liu.se
013-28 14 30
E 3G:440 (visa karta)
Hemsida: www.ida.liu.se/~ritko75/, liu.se/medarbetare/ritko75
Medlem i:
Interaktiva och kognitiva system (HCS)
HCS Undervisningsgruppen för datavetenskap (HCSED)

Sidansvarig: Webmaster