Göm menyn

729G86 Språkteknologi, 6.0 hp (Grundnivå)
/Language Technology/

Kursen ges för första gången 2020.

2020 vecka 04 — 11

Kursledare och examinatorMarco Kuhlmann
KursadministratörSanna Karlsson


Studierektorsområde: Interaktiva och kognitiva system (HCS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas. För kurser som ges kommande termin kan uppgifter ännu saknas.


Sidansvarig: Grundutbildningen