Göm menyn

769A22 Risk- och olycksanalys, 6.0 hp (Avancerad nivå)
/Risk and Accident Analysis/

2024 VT1 — VT2

ExaminatorRita Kovordanyi
KursadministratörAnna Grabska Eklund


Studierektorsområde: Interaktiva och kognitiva system (HCS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas. För kurser som ges kommande termin kan uppgifter ännu saknas.


Sidansvarig: Grundutbildningen