Göm menyn

769A40 Masteruppsats i Kognitionsvetenskap, 30.0 hp (Avancerad nivå)
/Master Thesis in Cognitive Science/

Kursen ges för första gången 2024.

2024 VT1 — VT2Studierektorsområde: Interaktiva och kognitiva system (HCS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas. För kurser som ges kommande termin kan uppgifter ännu saknas.


Sidansvarig: Grundutbildningen