Peter Berggren
Peter Berggren
Institutionen för datavetenskap
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING
peter.berggren@liu.se
Hemsida: liu.se/medarbetare/petbe64
Medlem i:
Cognition and Interaction Lab (COIN)
Interaktiva och kognitiva system (HCS)

Sidansvarig: Webmaster