Göm menyn

732A80 Tidsserier och sekvensinlärning, 6.0 hp (Avancerad nivå)
/Time Series and Sequence Learning/

2022 HT1

ExaminatorJohan Alenlöv
KursadministratörErika Larsson, Annelie Almquist


Studierektorsområde: Statistik och maskininlärning (STIMA).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas. För kurser som ges kommande termin kan uppgifter ännu saknas.


Sidansvarig: Grundutbildningen