Göm menyn

729G12 Distribuerad och situerad kognition, 6.0 hp (Grundnivå)
/Distributed and Situated Cognition/

2020 vecka 36 — 45

Kursledare och examinatorErik Prytz
KursadministratörSanna Karlsson


Studierektorsområde: Interaktiva och kognitiva system (HCS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas. För kurser som ges kommande termin kan uppgifter ännu saknas.


Sidansvarig: Grundutbildningen