Göm menyn

725G92 Problemlösning och programmering, 7.5 hp (Grundnivå)
/Problem solving and programming/
2022 Ht1 — Ht2

KursledareTorbjörn Jonsson, Viktor Olsson, Magnus Nielsen, Emma Enocksson Svensson
KursadministratörAnna Grabska Eklund

2021 Ht1 — Ht2

KursledareTorbjörn Jonsson, Viktor Olsson, Magnus Nielsen, Emma Enocksson Svensson
KursadministratörAnna Grabska Eklund


Studierektorsområde: Programvara och system (SaS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas. För kurser som ges kommande termin kan uppgifter ännu saknas.


Sidansvarig: Grundutbildningen