Emma Enocksson Svensson
Emma Enocksson Svensson
Institutionen för datavetenskap
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING
emma.enocksson.svensson@liu.se
013-28 18 08
B 229:202 (visa karta)
Hemsida: liu.se/medarbetare/emmen85
Medlem i:
Programvara och system (SaS)
Gruppen för utbildning i programmering och programspråk (UPP)

Sidansvarig: Webmaster