Göm menyn

732G93 Regressions- och tidsserieanalys, 7.5 hp (Grundnivå)
/Multiple Regression and Time Series Analysis/

Kursen ges för första gången 2022.

2023 VT2

ExaminatorJolanta Pielaszkiewicz
KursadministratörAnnelie Almquist

2022 VT2

ExaminatorJolanta Pielaszkiewicz
KursadministratörAnnelie Almquist


Studierektorsområde: Statistik och maskininlärning (STIMA).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas. För kurser som ges kommande termin kan uppgifter ännu saknas.


Sidansvarig: Grundutbildningen