Göm menyn

769A18 Avancerad interaktionsdesign, 6.0 hp (Avancerad nivå)
/Advanced Interaction Design/

2024 vecka 35 — 43

KursadministratörAnna Grabska Eklund

2023 vecka 35 — 43

KursadministratörAnna Grabska Eklund


Studierektorsområde: Interaktiva och kognitiva system (HCS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas. För kurser som ges kommande termin kan uppgifter ännu saknas.


Sidansvarig: Grundutbildningen