Johan Blomkvist
Johan Blomkvist
Institutionen för datavetenskap
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING
johan.blomkvist@liu.se
013-28 26 09
E 3G:448 (visa karta)
Hemsida: www.ida.liu.se/~johbl52/, liu.se/medarbetare/johbl52
Medlem i:
Interaktiva och kognitiva system (HCS)
Interaktion och tjänstedesign (IxS)
Människor, datorer och arbete (MDA)

Sidansvarig: Webmaster