Göm menyn

769A36 Kognitionsvetenskapligt projektarbete II, 12.0 hp (Avancerad nivå)
/Cognitive Science Project II/

2024 Ht1 — Ht2

ExaminatorBirgitta Thorslund
KursadministratörAnna Grabska Eklund


Studierektorsområde: Interaktiva och kognitiva system (HCS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas. För kurser som ges kommande termin kan uppgifter ännu saknas.


Sidansvarig: Grundutbildningen