Göm menyn

732G16 Databaser: design och programmering, 7.5 hp (Grundnivå)
/Databases: Design and Programming/

2024 vecka 14 — 23

Kursledare och examinatorEva Ragnemalm
KursadministratörErika Larsson


Studierektorsområde: Interaktiva och kognitiva system (HCS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas. För kurser som ges kommande termin kan uppgifter ännu saknas.


Sidansvarig: Grundutbildningen