Eva Ragnemalm
Eva Ragnemalm
Institutionen för datavetenskap
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING
eva.ragnemalm@liu.se
013-28 27 68
Hemsida: www.ida.liu.se/~evara17/, liu.se/medarbetare/evara17
Medlem i:
Människocentrerade system (HCS)
Interaktion och tjänstedesign (IxS)
Människor, datorer och arbete (MDA)

Sidansvarig: Webmaster