Göm menyn

732A54 Analys av Big data, 6.0 hp (Avancerad nivå)
/Big Data Analytics/

2023 VT2

ExaminatorOlaf Hartig
KursadministratörErika Larsson

2022 VT2

ExaminatorOlaf Hartig
KursadministratörErika Larsson


Studierektorsområde: Databas- och informationsteknik (ADIT).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas. För kurser som ges kommande termin kan uppgifter ännu saknas.


Sidansvarig: Grundutbildningen