Göm menyn

769A25 Tjänstedesign, studiokurs, 12.0 hp (Avancerad nivå)
/Service Design, Studio Course/

2024 VT1 — VT2

ExaminatorStefan Holmlid
KursadministratörAnna Grabska Eklund


Studierektorsområde: Interaktiva och kognitiva system (HCS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas. För kurser som ges kommande termin kan uppgifter ännu saknas.


Sidansvarig: Grundutbildningen