Göm menyn

729G40 Kandidatuppsats i kognitionsvetenskap, 18.0 hp (Grundnivå)
/Bachelor Thesis in Cognitive Science/

2024 vecka 04 — 23

ExaminatorTom Ziemke
KursadministratörErika Larsson


Studierektorsområde: Interaktiva och kognitiva system (HCS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas. För kurser som ges kommande termin kan uppgifter ännu saknas.


Sidansvarig: Grundutbildningen