Göm menyn

729G40 Kandidatuppsats i kognitionsvetenskap, 18.0 hp (Grundnivå)
/Bachelor Thesis in Cognitive Science/

2023 vecka 04 — 23

ExaminatorArne Jönsson
KursadministratörVeronica Gunnarsson

2022 vecka 04 — 23

ExaminatorArne Jönsson
KursadministratörVeronica Gunnarsson


Studierektorsområde: Interaktiva och kognitiva system (HCS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas. För kurser som ges kommande termin kan uppgifter ännu saknas.


Sidansvarig: Grundutbildningen