Göm menyn

729G28 Webbprogrammering och databaser, 6.0 hp (Grundnivå)
/Web Programming and Databases/

2023 vecka 46 — 2024 vecka 02

Kursledare och examinatorEva Ragnemalm
KursadministratörVeronica Gunnarsson

2022 vecka 46 — 2023 vecka 02

Kursledare och examinatorEva Ragnemalm
KursadministratörVeronica Gunnarsson


Studierektorsområde: Interaktiva och kognitiva system (HCS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas. För kurser som ges kommande termin kan uppgifter ännu saknas.


Sidansvarig: Grundutbildningen