Göm menyn

729G28 Webbprogrammering och databaser

v46 2021 - v02 2022


Detta är kursens öppna kurshemsida. På denna sida visas de senaste nyheterna om kursen. I menyn till vänster hittar du en beskrivning av kursens innehåll och allmänna upplägg under Kursinformation. Den formella summeringen av detta finns i Studieinfo som du kommer till via Kursplan. Under Schema hittar du information om kursens föreläsningar samt läsanvisningar kopplade till dem. Under Litteratur hittar du kurslitteraturen. Under Labbar hittar du information om labbkursen och de labbmoment som ingår, samt information om den teknik som används. Under Lisam hittar du de inspelade föreläsningarna och även inlämning för labbkursen. Under Examination finns beskrivning av kursens examinationsmoment och examinationsformer. Alla meddelanden listar alla de meddelanden som visats under "Senaste nytt" detta läsår. Kontaktinfo visar alla som är inblandade i kursen.

Senaste nytt...


2021‑11‑12  Uppdatering av labbkursens sidor klar!
 

Nu är uppdateringen av projekt del C/D/E klar, informationen är omstruktiurerad och förhoppningsvis tydligare. Sidorna för projekt del A/B och SQL-labben fick också innehållsförteckning.
Eva LRSidansvarig: Eva Ragnemalm
Senast uppdaterad: 2021-10-27