Göm menyn

729G28 Webbprogrammering och databaser

Litteratur


Kurslitteratur och länkar

Databasteori

 • Huvudbok: Padron-McCarthy, T. och Risch, T. Databasteknik. 1:a utgåvan (2005). Studentlitteratur (ska finnas plå Bokakademin). Läsanvisningar finns på schemasidan.
 • Kortversion av boken on-line.
 • Kompletterande häfte med övningar och tydligare förklaringar av vissa delområden.
 • En mer avancerad och detaljerad bok för den som är nyfiken på "Varför" är Elmasri, R., Navathe, S. B., Fundamentals of Database Systems, Addison Wesley.

Webbprogrammering - översikter

Nätplatsdesign

 • Steve Krug, Don't make me think (second ed) 2006. Förlag New Riders.
  Det finns massor med bra litteratur om hur man designar system som är användbara. Detta är en lättläst bok med massor av goda ideer om nätplatsdesign.
 • Lite tips om hur man (inte) designar en nätplats.
 • Nielsens generella tumregler för god användargränssnittsdesign.

HTML och PHP-programmering generellt

(se även Projektinstruktionerna för diverse specifika tips och instruktioner.)

 • Sebesta, R.W. (2009) Programming the World Wide Web 2009. Femte utgåvan. Pearson. ISBN: 0-13-136476-6. En ny, väldigt heltäckande bok om webprogrammering, inklusive HTML, PHP och att accessa MySql med hjlälp av PHP, samt mycket annat matnyttigt.
 • http://www.php.net/docs.php
  Dokument och manualer om PHP.
 • http://www.w3.org/2002/03/tutorials/
  W3C's tutorials för HTML och stylesheets (CSS).

HTML-resurser

Övrigt om MySQL

(se även Projektinstruktionerna för diverse specifika tips och instruktioner.)

 • Introduktion till MySQL+phpmyadmin vid IDA [pdf].
  Materialet kommer från den gamla kursen HDISX2, och hänvisningar till föreläsningar och dylikt kan vara felaktiga.
 • MySql
  I praktiken (manual). Tyvärr lite svår att hitta i, använd sökfunktionen.

Sidansvarig: Eva Ragnemalm
Senast uppdaterad: 2017-08-16