Göm menyn

729G28 Webbprogrammering och databaser

Labbar


I kursen ingår två laborationer och ett mindre projekt.
  • Laboration 1 (SQL-språket). Detta är en uppvärmning inför lab 2 och projekt. Tillhörande data: Johnson Brothers Database. Detta moment redovisas till Eva (eva.ragnemalm at liu.se) och bör vara klart måndag 18/9 2017.
  • Laboration 2 att skapa och fylla en databas med data. Denna labb skapar den databas som sedan används i projektet. Tillhörande data: CSV filerna , Template . Detta moment redovisas till Sahand (sahand.sadjadee at liu.se) och del A måste vara godkänd innan del B och projektet påbörjas. Bör vara klar torsdag 28/9 2017.
  • Projekt webprogrammering för att komma åt en databas och göra den säker. Tillhörande Kod-skelett. Denna del ska redovisas muntligt genom att demonstrera programmet för Sahand senast 19/10 2017 och skriftligt genom inskickning av kod till Sahand senast 20/10 2017.
Absolut deadline för labbar och projekt är 20/10 17:00 2017.
Eventuella kompletteringar meddelas senast 24/10 och ska lämnas in igen senast 27/10 2017. Om du inte är klar till dess måste du räkna med att göra om labbmomentet nästa gång kursen ges.

Sidansvarig: Eva Ragnemalm
Senast uppdaterad: 2017-08-25