Göm menyn

732A63 Sannolikhetsteori, 6.0 hp (Avancerad nivå)
/Probability Theory/

2022 HT1

ExaminatorMaryna Prus
KursadministratörErika Larsson


Studierektorsområde: Statistik och maskininlärning (STIMA).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas. För kurser som ges kommande termin kan uppgifter ännu saknas.


Sidansvarig: Grundutbildningen