Göm menyn

TDP007 Konstruktion av datorspråk, 6.0 hp (Grundnivå)
/Computer Language Construction/

2018 Vt1

Kursledare och examinatorJonas Wallgren
KursadministratörAnna Grabska Eklund


Studierektorsområde: Artificiell intelligens och integrerade datorsystem (AIICS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas. För kurser som ges kommande termin kan uppgifter ännu saknas.


Sidansvarig: Grundutbildningen