Göm menyn

TDDD14 Formella språk och automatateori, 6.0 hp (Grundnivå)
/Formal Languages and Automata Theory/

2024 Vt2

KursledareAugust Ernstsson
ExaminatorVictor Lagerkvist
KursadministratörHanan Mohsen

2023 Vt2

ExaminatorVictor Lagerkvist
KursadministratörVeronica Gunnarsson


Studierektorsområde: Artificiell intelligens och integrerade datorsystem (AIICS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas. För kurser som ges kommande termin kan uppgifter ännu saknas.


Sidansvarig: Grundutbildningen