Victor Lagerkvist
Victor Lagerkvist
Institutionen för datavetenskap
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING
victor.lagerkvist@liu.se
B 3B:461D (visa karta)
Hemsida: www.ida.liu.se/~vicla67/
Medlem i:
Artificiell intelligens och integrerade datorsystem (AIICS)
Theoretical Computer Science (TCSLAB)

Sidansvarig: Webmaster