Göm menyn

TDP030 Språkteknologi, 6.0 hp (Grundnivå)
/Language Technology/

2020 Vt1

Kursledare och examinatorMarco Kuhlmann
KursadministratörSanna Karlsson


Studierektorsområde: Interaktiva och kognitiva system (HCS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas. För kurser som ges kommande termin kan uppgifter ännu saknas.


Sidansvarig: Grundutbildningen