Göm menyn

ETE335 AI för naturligt språk, 3.0 hp (Grundnivå)
/AI for natural language/
2023 Vt1 — Ht2

ExaminatorMarco Kuhlmann
KursadministratörAnna Grabska Eklund

Se mer information på https://ai-for-naturligt-sprak.ida.liu.se/


2022 Vt1 — Ht2

ExaminatorMarco Kuhlmann
KursadministratörAnna Grabska Eklund

Se mer information på https://ai-for-naturligt-sprak.ida.liu.se/Studierektorsområde: Artificiell intelligens och integrerade datorsystem (AIICS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas. För kurser som ges kommande termin kan uppgifter ännu saknas.


Sidansvarig: Grundutbildningen